vineri, 1 martie 2024

Despre dragoste între națiuni!Natalia Inkina

Armenii nu-i iubesc pe turci. 
Turcii nu-i iubesc pe greci. 
Grecii nu-i iubesc pe albanezi care, la rîndul lor, nu-i iubesc pe sîrbi. 
Sîrbii nu-i iubesc pe bosniaci.

Suedezii nu-i iubesc pe finlandezi. 
Finlandezii nu-i iubesc pe estonieni.

Estonieni nu-i iubesc pe ruși, pe care nu-i iubesc și mulți alții.

Rușii nu iubesc aproape pe nimeni. 
Mai ales pe americani. 

Pe aceștia nu-i iubește aproape nimeni.
Mongolii nu-i iubesc pe chinezi. 

Chinezii nu-i iubesc pe tibetani. 
Tibetanilor le e în cot.

Cazahii nu-i iubesc pe cîrgîzi. 
Cîrgîzii nu i-ar fi iubit pe indienii dacota dacă ar ști cine-s aceștia.

Evreii nu-i iubesc pe arabi. 
Evreii, ca și rușii, nu prea sînt iubiți.
Francezii nu iubesc pe nimeni. 

Germanii se fac că îi iubesc pe cei, pe care mai înainte nu-i iubeau. 

Mai ales nu-i iubesc pe turci, pe care nu-i iubesc armenii.

Cercul s-a închis.
Ce minunată e lumea!

Niciun comentariu: